Elektronická pošta a elektronické konference v síti Internet

Vrabec, V., Bílý, M.

VRABEC, V. a M. BÍLÝ. Elektronická pošta a elektronické konference v síti Internet. Praha: Omicron, 1993.