Služby katedry počítačů FEL ČVUT poskytované v síti Internet

Bílý, M.

BÍLÝ, M. Služby katedry počítačů FEL ČVUT poskytované v síti Internet. In: ČVUT - NET 93. Seminář o budování počítačové sítě ČVUT. Praha, 1993-03-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. s. 69-71.