Predikce toxicity nanočástic

Anděl, M., Kléma, J.

ANDĚL, M. a J. KLÉMA. Predikce toxicity nanočástic. In: ČECH, P. a D. SVOZIL, eds. Konferenční sborník ENBIK 2016. ENBIK 2016 - Národní bioinformatická konference, Loučeň, 2016-06-16/2016-06-15. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Centrální laboratoře, 2016. s. 23-24. ISBN 978-80-7080-960-0.