Zálohování a archivace dat Centra agentních technologií s možností rozšiřitelnosti na obdobná pracoviště

Benda, P.

BENDA, P. Zálohování a archivace dat Centra agentních technologií s možností rozšiřitelnosti na obdobná pracoviště. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2015. Zpráva č. 511/2014.