Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O.

KUBR, J. et al. Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2015. Zpráva č. C2015/1.

URL: https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/_media/projekty/backup/data/zprava_cesnet_513_2015.pdf