Studentské fórum navrhovaných vzorů: sborník prací

Černý, T.

ČERNÝ, T., ed. Studentské fórum navrhovaných vzorů: sborník prací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04874-0.

URL: https://books.google.cz/books/about/Studentsk%C3%A9_f%C3%B3rum_n%C3%A1vrhov%C3%BDch_vzor%C5%AF.html?id=gcBNtwAACAAJ&hl=en