Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in Distributed Heterogeneous Systems

Votava, O., Macejko, P., Janeček, J.

VOTAVA, O., P. MACEJKO, and J. JANEČEK. Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in Distributed Heterogeneous Systems. In: RICHTA, K., J. POKORNÝ, and V. SNÁŠEL, eds. DATESO 2015. Databases, Texts, Specifications, and Objects 2015, Nepřívěc u Sobotky, Jičín, 2015-04-14/2015-04-16. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2015. p. 1-12. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. Available from: http://www.cs.vsb.cz/dateso/

URL: http://www.cs.vsb.cz/dateso/