Testovací platforma HW sond komunikačních sítí

Kocur, Z., Votava, O., Kozák, M., Lokaj, Z., Šimák, B., Kencl, L., Vojtěch, L., Bezpalec, P., Kučerák, J., Hájek, J.

KOCUR, Z. et al. Testovací platforma HW sond komunikačních sítí. [Funkční vzorek] 2015.