Zálohování virtuálních serverů

Votava, O., Vaňko, M., Le Quy, A.

VOTAVA, O., M. VAŇKO a A. LE QUY. Zálohování virtuálních serverů. [Technická zpráva] 2014.

URL: https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/_media/projekty/backup/data/virtualni-servery.pdf