Třídní a prototypový objektový model

Kubelka, J., Vraný, J.

VRANÝ, J. a J. KUBELKA. Třídní a prototypový objektový model. In: JEŽEK, D., eds. Objekty 2007. Objekty 2007, Ostrava, 2007-11-08/2007-11-09. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 1-11. ISBN 978-80-248-1635-7.