SyRoTek: V003.1 - Detailní koncepce systému

Faigl, J., Chudoba, J., Kulich, M., Mázl, R., Košnar, K., Přeučil, L., Štěpán, P.

FAIGL, J. et al. SyRoTek: V003.1 - Detailní koncepce systému. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 2008. Zpráva č. GLR 82/08.