Robot z ČVUT vítězem RoboTour 2008

Krajník, T., Faigl, J.

KRAJNÍK, T. a J. FAIGL. Robot z ČVUT vítězem RoboTour 2008. Pražská technika. 2008, 8(5), 6. ISSN 1213-5348.