Elementární principy bezpečnostních kódů

Rosa, T.

ROSA, T. Elementární principy bezpečnostních kódů. Chip. 1999,(10), 184-187. ISSN 1210-0684.