XML Technologie

Mlýnková, I., Nečaský, M., Pokorný, J., Richta, K., Toman, K., Toman, V.

MLÝNKOVÁ, I. et al. XML Technologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2725-7.

URL: http://kocour.ms.mff.cuni.cz/~necasky/bk/technologiexml/