Implementace os XPath ve vícerozměrném přístupu pro indexování XML dat

Krátký, M., Pokorný, J., Skopal, T., Snášel, V.

KRÁTKÝ, M. et al. Implementace os XPath ve vícerozměrném přístupu pro indexování XML dat. In: SNÁŠEL, V., ed. Znalosti 2004. Brno, 2004-02-22/2004-02-25. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 338-349. ISBN 80-248-0456-5.