Diversity Visualization in Niching Evolutionary Algorithms Based on Simulation of Intermolecular Forces

Drchal, J., Šnorek, M.

DRCHAL, J. and M. ŠNOREK. Diversity Visualization in Niching Evolutionary Algorithms Based on Simulation of Intermolecular Forces. In: DUDÁČEK, K., S. RACEK, and V. VAVŘIČKA, eds. Počítačové architektury a diagnostika 2007. Srní, 2007-09-17/2007-09-19. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2007. p. 7-12. ISBN 978-80-7043-605-9.