Metody vyhledávání v rozsáhlých kolekcích dat

Húsek, D., Pokorný, J., Snášel, V., Řezanková, H.

HÚSEK, D. et al. Metody vyhledávání v rozsáhlých kolekcích dat. In: POPELÍNSKÝ, L., ed. DATAKON 2003. Brno, 2003-10-18/2003-10-21. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 23-52. ISBN 80-210-3215-4.