Digitální knihovny: více problémů než očekávání?

Pokorný, J.

POKORNÝ, J. Digitální knihovny: více problémů než očekávání?. In: RAMAJZLOVÁ, B. a D. TKAČÍKOVÁ, eds. Automatizace knihovnických procesů - 9. AKP 2003, Liberec, 2003-05-15/2003-05-16. Praha: VIC ČVUT v Praze, 2003. s. 51-57. ISBN 80-01-02738-4.