Sklady dat: databáze nebo něco více?

Pokorný, J.

POKORNÝ, J. Sklady dat: databáze nebo něco více?. In: VOŘÍŠEK, J., ed. Proceedings of International Conference on Systems Integration. International Conference on Systems Integration, Praha, Praha: Česká silniční společnost, 1998. s. 197-206. ISBN 80-7079-801-7.