Databázové systémy, vybrané kapitoly a cvičení

Pokorný, J., Halaška, I.

POKORNÝ, J. a I. HALAŠKA. Databázové systémy, vybrané kapitoly a cvičení. 2 vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-687-2.