Multiprocesorové systémy

Hlavička, J., Racek, S.

HLAVIČKA, J. a S. RACEK. Multiprocesorové systémy. Softwarové noviny. 1996, 7(5), 30-44. ISSN 1210-8472.