Vývojové tendence superpočítačů

Hlavička, J.

HLAVIČKA, J. Vývojové tendence superpočítačů. Elektronika. 1995, 45(9), 12-15. ISSN 0862-4607.