Koncepce národní informační politiky ve vysokoškolském vzdělávání

Květoň, K., Hlavička, J., Maruna, Z., Dubnová, M.

KVĚTOŇ, K. et al. Koncepce národní informační politiky ve vysokoškolském vzdělávání. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. Zpráva č. 2. ISBN 80-01-01956-X.