ProMod - nástroj pro modelování

Macek, O., Černý, T.

MACEK, O. a T. ČERNÝ. ProMod - modelling platform. 2010.

URL: http://sourceforge.net/projects/indepmod/