Znalostní podpora domácí péče

Lhotská, L., Matoušek, K., Aubrecht, P., Vokřínek, J.

LHOTSKÁ, L. et al. Znalostní podpora domácí péče. In: Trendy v biomedicínském inženýrství. Kladno, 2007-09-11/2007-09-13. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2007. s. 168-171. ISBN 978-80-01-03777-5.