Rozpoznávání bdělostního stavu (úrovně pozornosti) člověka ze signálu EEG pomocí neuronové sítě RBF

Mráz, M., Hána, K., Šnorek, M.

MRÁZ, M., K. HÁNA a M. ŠNOREK. Rozpoznávání bdělostního stavu (úrovně pozornosti) člověka ze signálu EEG pomocí neuronové sítě RBF. In: Inteligentní systémy pro praxi. Inteligentní systémy pro praxi, Seč u Chrudimi, 2004-09-30/2004-10-01. Ostrava: AD&M, 2004. p. 23-24. ISBN 80-239-3680-8.