Periferní zařízení

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Periferní zařízení. 2 vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. ISBN 80-01-02553-5.