Modelling of Students Coming to FEE, CTU, Prague

Náplava, P., Šnorek, M.

NÁPLAVA, P. and M. ŠNOREK. Modelling of Students Coming to FEE, CTU, Prague. In: Poster 2001. POSTER 2001, Praha, 2001-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2001. pp. IC31.