Analogové a číslicové systémy

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Analogové a číslicové systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. ISBN 80-01-02061-4.