Digitální zpracování audiosignálů V

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Digitální zpracování audiosignálů V. Sdělovací technika. 1998, 46(6), 18-22. ISSN 0036-9942.