Digitální zpracování audiosignálů III

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Digitální zpracování audiosignálů III. Sdělovací technika. 1998, 46(4), 13-16. ISSN 0036-9942.