Parallel Implementation of the GMDH Neural Network

Náplava, P., Šnorek, M.

NÁPLAVA, P. and M. ŠNOREK. Parallel Implementation of the GMDH Neural Network. In: HAZDRA, P., ed. Poster 1997. Poster '97, Praha, 1997-05-21/1997-05-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1997. pp. 23.