Periferní zařízení

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Periferní zařízení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. ISBN 80-01-01645-5.