Zažili jsme technickou univerzitu budoucnosti

Šnorek, M., Slavík, P.

ŠNOREK, M. a P. SLAVÍK. Zažili jsme technickou univerzitu budoucnosti. ComputerWorld. 1996, 7(48), 40. ISSN 1210-9924.