Digitální video

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Digitální video. Softwarové noviny. 1996, 7(8), 48-54. ISSN 1210-8472.