Obrazový podsystém grafických pracovních stanic

Šnorek, M., Vorlíček, J.

ŠNOREK, M. a J. VORLÍČEK. Obrazový podsystém grafických pracovních stanic. Softwarové noviny. 1996, 7(7), 37-45. ISSN 1210-8472.