O architektuře moderních obrazových adaptérů PC

Šnorek, M., Hostomský, S.

ŠNOREK, M. a S. HOSTOMSKÝ. O architektuře moderních obrazových adaptérů PC. Softwarové noviny. 1996, 7(7), 28-36. ISSN 1210-8472.