Neuronové sítě a neuropočítače

Šnorek, M., Jiřina, M.

ŠNOREK, M. a M. JIŘINA. Neuronové sítě a neuropočítače. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. ISBN 80-01-01455-X.