Připojování periferií k PC

Šnorek, M., Richta, K.

ŠNOREK, M. a K. RICHTA. Připojování periferií k PC. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-146-1.