Zpráva o řešení grantového projektu 102/93/0912

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Zpráva o řešení grantového projektu 102/93/0912. Praha: GA ČR, 1995. Průběžná interní výzk. zpráva.