Programování obrazových adaptérů PC

Šnorek, M., Slavík, P.

ŠNOREK, M. a P. SLAVÍK. Programování obrazových adaptérů PC. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-43-9.