Nová generace webových technologií

Bureš, M., Jelínek, I.

BUREŠ, M. a I. JELÍNEK. Nová generace webových technologií. Praha: VOX - Nakladatelství, 2005. ISBN 80-86324-46-X.

URL: http://webing.felk.cvut.cz/