People

RESEARCHERS & LECTURERS

ING. PAVOL ŽILECKÝ

Ing. Pavol Žilecký
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-316
zilecpav@fel.cvut.cz

Hrnčíř, J., Žilecký, P., Song, Q., Jakob, M. 2017 Practical Multicriteria Urban Bicycle Routing, detail

Hrnčíř, J., Žilecký, P., Song, Q., Jakob, M. 2015 Speedups for Multi-Criteria Urban Bicycle Routing, detail

Žilecký, P., Hrnčíř, J., Jakob, M. 2014 Urban Bicycle Route Planner, detail

Song, Q., Žilecký, P., Jakob, M., Hrnčíř, J. 2014 Exploring Pareto Routes in Multi-Criteria Urban Bicycle Routing, detail

Hrnčíř, J., Song, Q., Žilecký, P., Német, M., Jakob, M. 2014 Bicycle Route Planning with Route Choice Preferences, detail

Jakob, M., Hrnčíř, J., Oliva, L., Ronzano, F., Žilecký, P., Finnegan, J. 2014 Personalized Fully Multimodal Journey Planner, detail