People

ING. MICHAL MEDVECKÝ

Ing. Michal Medvecký
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-434
+420 224 357 639
medvem1@fel.cvut.cz