People

ING. VENDULA KUBUŠKOVÁ

Ing. Vendula Kubušková
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-202
+420 224 357 414
vendula.kubuskova@fel.cvut.cz

Lecturer (0):

Instructor (0):