People

ING. MARTIN BÍLÝ

Bílý, M., Halaška, I., Kolář, J. 1994 A Laboratory for Information and Database Systems Education, detail

Balvínová, A., Bílý, M. 1994 Textové informační systémy - cvičení, detail

Bílý, M., Halaška, I., Škvor, J. 1993 Výpočetní technika a programování I - cvičení, detail

Bílý, M. 1993 Služby katedry počítačů FEL ČVUT poskytované v síti Internet, detail

Vrabec, V., Bílý, M. 1993 Elektronická pošta a elektronické konference v síti Internet, detail

Halaška, I., Bílý, M. 1993 Introduction to Computer Programming I, detail