Semestral and software project


SEMESTRÁLNÍ A SOFTWAROVÝ PROJEKT - B4MSVP

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce.
Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolovování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem.
Důležité upozornění: - Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. - Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí.
Poznámka: Student si předmět SVP zapisuje s celofakultním kódem B4MSVP, přičemž projekt se eviduje na katedře vedoucího práce.
Níže naleznete seznam vyučujících a jejich odborné zaměření. V momentě kdy si příslušné téma vyberete, kontaktujte prosím pedagoga a na průběhu výuky se domluvte přímo s ním.Předmět se zapisuje na katedře, ke které náleží vyučující.Pokud není vedoucí projektu z FELu znamená to, že je EXTERNÍM VEDOUCÍM, což nedoporučujeme, vzhledem k tomu, že následně vzniká problém se zápisem zápočtu. Doporučujeme tedy, aby vedoucí práce byl ideálně z katedry počítačů, v případě, že je vedoucí z jiné součásti ČVUT (ne z FELu) anebo se jedná o člověka bez pracovně-právního vztahu k univerzitě, je potřeba najít si konzultanta z katedry, který Vám udělí zápočet a který může posléze oponentem pro Vaši DP/BP.
Termín pro udevzdání zadání semestrálního projektu není pevně stanoveno, nicméně více než doporučujeme, abyste si záležitosti stihli vyřídit nejdéle do druhého týdne od začátku semestru - tzn. deadline pro zápis předmětů, abyste měli dostatek času pro vypracování projektu a tím neměli problém s udělením zápočtu.

Na tomto odkaze naleznete formulář, který mi elektronicky zašlete prosím zpět.

V případě jakéholiv dotazu se obracejte na takusova.katarina@fel.cvut.cz.

 

 

 

Bestoun S. Ahmed Al-Beywanee

Software: Software Engineering
Software Testing: Search-based Software Engineering, Evoluationary Software Testing, Mutation Testing, Combinatorial Interaction Testing, Test Case Minimization, Automation Testing, Cloud Application Testing, GUI Interaction Testing

Sebastian Basterrech

Software: Human Computer Interface
Machine Learning: Machine Learning, Neural Computing, Unsupervised Learning
Optimization: Numerical Optimization, Time-series Analysis, Soft-computing

Branislav Bošanský

Game Theory: Sequential Games, Dynamic Games, Stackelberg Equilibrium, Equilibrium Computation

Michal Čáp

Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots
Artificial Intelligence: Mobility
Optimization: Advanced Logistics and Routing

Michal Čertický

• Artificial Intelligence: Mobility, Agent-based Modelling

Lukáš Chrpa

Artificial Intelligence: Reasoning about Acting
Planning: Automated Planning, Sequential Decision Making, Domain Modelling, Applications of Planning

Jan Faigl

Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots
Machine Learning: Machine Learning, Neural Computing, Unsupervised Learning
Optimization: Soft-computing, Combinatorial Optimization

Sebastián García

Cybersecurity: Cybersecurity, Malware Analysis, Attacks Modeling and Hacking, Network Security, Network Analysis, Anomaly Detection
Artificial Intelligence: AI for Civil Society and NGOs, Graph Theory

Ivan Jelínek

·  Software: Web Engineering, Semantic Web, Sentiment Analysys

Jiří Kléma

Machine Learning: Machine Learning, Unsupervised Learning, Data Mining, Time series prediction, Learning from text data
Bioinformatics: Computational Biology, Bioinformatics

Antonín Komenda

Planning: Automated Planning, Multi-agent Planning, Sequential Decision Making

Tomáš Krajník

Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots, Long-term Autonomy, Robot Vision

Jan Kubr

• Cybersecurity: Network Security, Network Analysis
Software: Computer Networks, Network Services

Viliam Lisý

Game Theory: Game Theory
Cybersecurity: Network Security
Machine Learning: Machine Learning

Milan Rollo

Robotics: Autonomous Vehicles, Unmanned Aerial Vehicles, Flight Trajectory Planning
Software: Modeling and Simulation

Martin Shaefer

Artificial Intelligence: Mobility
Optimization: Advanced Logistics and Routing

Jiří Šebek

Software: Aspect-oriented design, Context-aware design, Adaptive User Interface, Software Engineering

Michal Štolba

Planning: Automated Planning, Multi-agent Planning, Sequential Decison Making

Ondřej Vaněk

Cybersecurity: Cyber Threat Intelligence data analysis
Machine Learning: Retail Customer Data Analysis, Churn Rate Prediction
Optimization: Marketing Strategy Optimization, Supply Chain Optimization, AI for Inventory Management, Advanced Logistics and Routing, Audit and Inspection Scheduling, Market Making Optimization, Decision Support for Fundamental Trading

Jiří Vokřínek

• Robotics: Autonomous Vehicles
Artificial Intelligence: Multi-agent planning and coordination
Software: Industry 4.0, Agent-based Simulations
Optimization: Production planning and logistics, Vehicles routing

Filip Železný

Machine Learning: Machine Learning, Unsupervised Learning, Data Mining, Inductive Logic Programming
Optimization: Combinatorial Optimization
Bioinformatics: Computational Biology, Bioinformatics