Semestral and software project

SEMESTRÁLNÍ A SOFTWAROVÝ PROJEKT - B4MSVP

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolovování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem.


Důležitá upozornění:

- Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu.

- Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí.

- Student si předmět SVP zapisuje s celofakultním kódem B4MSVP, přičemž projekt se eviduje na katedře vedoucího práce.


Níže naleznete seznam vyučujících a jejich odborné zaměření. V momentě kdy si příslušné téma vyberete, kontaktujte prosím pedagoga a na průběhu výuky se domluvte přímo s ním. Předmět se zapisuje na katedře, ke které náleží vyučující. Pokud není vedoucí projektu z FELu znamená to, že je EXTERNÍM VEDOUCÍM, což nedoporučujeme, vzhledem k tomu, že následně vzniká problém se zápisem zápočtu. Doporučujeme tedy, aby vedoucí práce byl ideálně z katedry počítačů, v případě, že je vedoucí z jiné součásti ČVUT (ne z FELu) anebo se jedná o člověka bez pracovně-právního vztahu k univerzitě, je potřeba najít si konzultanta z katedry, který Vám udělí zápočet a který může posléze oponentem pro Vaši DP/BP.

 

Zadání projektu

Projekty si všichni studenti zadávají skrze online aplikaci. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit (kontakt na studijní referentku: bautodom@fel.cvut.cz).

 

Termín odevzdání

Termín pro odevzdání zadání semestrálního projektu není pevně stanoven, nicméně více než doporučujeme, abyste si záležitosti stihli vyřídit nejpozději do druhého týdne od začátku semestru (deadline pro zápis předmětů), abyste měli dostatek času pro vypracování projektu a neměli pak problém s udělením zápočtu.

 

 

 

Bestoun S. Ahmed Al-Beywanee

Software: Software Engineering
Software Testing: Search-based Software Engineering, Evoluationary Software Testing, Mutation Testing, Combinatorial Interaction Testing, Test Case Minimization, Automation Testing, Cloud Application Testing, GUI Interaction Testing

Sebastian Basterrech

Software: Human Computer Interface
Machine Learning: Machine Learning, Neural Computing, Unsupervised Learning
Optimization: Numerical Optimization, Time-series Analysis, Soft-computing

Branislav Bošanský

Game Theory: Sequential Games, Dynamic Games, Stackelberg Equilibrium, Equilibrium Computation

Michal Čáp

Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots
Artificial Intelligence: Mobility
Optimization: Advanced Logistics and Routing

Michal Čertický

• Artificial Intelligence: Mobility, Agent-based Modelling

Lukáš Chrpa

Artificial Intelligence: Reasoning about Acting
Planning: Automated Planning, Sequential Decision Making, Domain Modelling, Applications of Planning

Jan Faigl

Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots
Machine Learning: Machine Learning, Neural Computing, Unsupervised Learning
Optimization: Soft-computing, Combinatorial Optimization

Sebastián García

Cybersecurity: Cybersecurity, Malware Analysis, Attacks Modeling and Hacking, Network Security, Network Analysis, Anomaly Detection
Artificial Intelligence: AI for Civil Society and NGOs, Graph Theory

Ivan Jelínek

·  Software: Web Engineering, Semantic Web, Sentiment Analysys

Jiří Kléma

Machine Learning: Machine Learning, Unsupervised Learning, Data Mining, Time series prediction, Learning from text data
Bioinformatics: Computational Biology, Bioinformatics

Antonín Komenda

Planning: Automated Planning, Multi-agent Planning, Sequential Decision Making

Tomáš Krajník

Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots, Long-term Autonomy, Robot Vision

Jan Kubr

• Cybersecurity: Network Security, Network Analysis
Software: Computer Networks, Network Services

Viliam Lisý

Game Theory: Game Theory
Cybersecurity: Network Security
Machine Learning: Machine Learning

Milan Rollo

Robotics: Autonomous Vehicles, Unmanned Aerial Vehicles, Flight Trajectory Planning
Software: Modeling and Simulation

Martin Shaefer

Artificial Intelligence: Mobility
Optimization: Advanced Logistics and Routing

Jiří Šebek

Software: Aspect-oriented design, Context-aware design, Adaptive User Interface, Software Engineering

Michal Štolba

Planning: Automated Planning, Multi-agent Planning, Sequential Decison Making

Ondřej Vaněk

Cybersecurity: Cyber Threat Intelligence data analysis
Machine Learning: Retail Customer Data Analysis, Churn Rate Prediction
Optimization: Marketing Strategy Optimization, Supply Chain Optimization, AI for Inventory Management, Advanced Logistics and Routing, Audit and Inspection Scheduling, Market Making Optimization, Decision Support for Fundamental Trading

Jiří Vokřínek

• Robotics: Autonomous Vehicles
Artificial Intelligence: Multi-agent planning and coordination
Software: Industry 4.0, Agent-based Simulations
Optimization: Production planning and logistics, Vehicles routing

Filip Železný

Machine Learning: Machine Learning, Unsupervised Learning, Data Mining, Inductive Logic Programming
Optimization: Combinatorial Optimization
Bioinformatics: Computational Biology, Bioinformatics